รางวัลและความภาคภูมิใจ

ปี 2552

–      รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด โครงการประกวดธนาคารขยะ            รีไซเคิล

–      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

–      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

–      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

–      สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ                 การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2553

–      รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 

–      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

–      รางวัลชนะเลิศการประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

–      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

ปี 2554

–      รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล

–      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ในชุด the angel save the world

–      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ในชุดชนเผ่าไทยรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

–      รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ผลงาน              ชื่อ วิจิตรกระดุมไทย

–      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ            เหลือใช้ ผลงานชื่อ modern iron

–   รางวัลชนะเลิศระดับภาคที่ 12  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: