นโยบายโครงการ

วิสัยทัศน์

 “ส่งเสริมการคัดแยกขยะ  มีจิตสาธารณะ   รักษาสิ่งแวดล้อม”

 พันธกิจ

    1.รับฝาก- ซื้อขยะรีไซเคิล

    2. จัดหาสถานที่ในการพักขยะรีไซเคิล

    3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน

    4. ประชาสัมพันธ์โครงการสู่ชุมชน ในรูปแบบต่างๆ

    5. จัดหลักสูตรบูรณาการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน

    6. จัดกิจกรรมเสริมโครงการในรูปแบบต่างๆ

    7. สร้างเครือข่ายในการเผยแพร่โครงการ

 วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้บริเวณโรงเรียนสะอาดน่าอยู่

    2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการคัดแยกขยะมูลฝอย

    3. เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและลดรายจ่ายให้แก่ผู้ปกครอง

    4. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของวัสดุต่างๆ

    5. เพื่อช่วยชุมชนในการประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะมูลฝอย

 เป้าหมาย

       1. จำนวนขยะมูลฝอยในบริเวณโรงเรียนลดลงและเหลือไปสู่การกำจัดน้อยที่สุด

       2. นักเรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

      3. บริเวณโรงเรียนสะอาดน่าอยู่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: