ปฏิทินปฏิบัติงาน

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2554

 

เดือน/ ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.54 – กิจกรรม Big Cleaning Day ในคาบกิจกรรมวันพุธ อย่างน้อย 1 ครั้ง

– กิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน

– แจ้งแนวปฏิบัติการส่งแบบบันทึกการส่งขยะรีไซเคิล

– รับสมัครสมาชิกใหม่ และแจ้งเกณฑ์การแข่งขัน ผู้พิชิตจิตสาธารณะ(สมาชิกที่มียอดฝากสูงสุด)

-นักเรียน

และบุคลากร

ทุกคน

– นักเรียน

แกนนำ

– ครูที่ปรึกษาโครงการ

มิ.ย.54 – กิจกรรม Big Cleaning Day ในคาบกิจกรรมวันพุธ อย่างน้อย 1 ครั้ง

– จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

– รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะ และการลดภาวะโลกร้อน ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ

– ครูที่ปรึกษารับแบบบันทึกการส่ง

ขยะรีไซเคิล

– ประชาสัมพันธ์

-นักเรียน

และบุคลากรทุกคน

– นักเรียน

แกนนำ

– ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น

ก.ค.54 – กิจกรรม Big Cleaning Day ในคาบกิจกรรมวันพุธ อย่างน้อย 1 ครั้ง

– กิจกรรม ธนาคารขยะเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

– ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรม

ผู้พิชิตจิตสาธารณะ(สมาชิกที่มียอดฝากสูงสุด) ครั้งที่ 1

– ประกวดการออกแบบถังขยะและมงกุฎสำหรับมิส KW รีไซเคิล 2011 จากวัสดุเหลือใช้

– กิจกรรมอาสาสมัครตรวจความสะอาดประจำวัน

-นักเรียนและบุคลากรทุกคน

– นักเรียนแกนนำ

– ครูที่ปรึกษาโครงการ

– นักเรียนที่สนใจ

– คณะกรรมการนักเรียน

 

 

 

 

 

เดือน/ ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค.54 – ครูที่ปรึกษาส่งแบบบันทึกการส่ง

ขยะรีไซเคิลครั้งที่ 1

– จัดกิจกรรมเรียงความ สมุดเล่มเล็ก

วาดภาพระบายสี ในหัวข้อเรื่อง

“ส่งเสริมการคัดแยกขยะ มีจิตสาธารณะ รักษาสิ่งแวดล้อม” 

เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

– ประกวด มิส KW รีไซเคิล 2011

เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

–  กิจกรรม Big Cleaning Day ในคาบกิจกรรมวันพุธ อย่างน้อย 1 ครั้ง

 – กิจกรรมประดิษฐ์บัตรอวยพร ประกวดบอร์ดวันแม่แห่งชาติโดยใช้วัสดุเหลือใช้

– กิจกรรมอาสาสมัครตรวจความสะอาดประจำวัน

– ครูที่ปรึกษา

ทุกระดับชั้น

– ครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาไทย

– ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-นักเรียนและบุคลากรทุกคน

– นักเรียนทุกระดับชั้นและกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

– คณะกรรมการนักเรียน

ก.ย.54 – ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมผู้พิชิต

จิตสาธารณะ(สมาชิกที่มียอดฝากสูงสุด)  ครั้งที่ 2

– กิจกรรม Big Cleaning Day ในคาบกิจกรรมวันพุธ อย่างน้อย 1 ครั้ง

  – ประเมินผลโครงการธนาคารขยะ

รีไซเคิลครั้งที่ 1

 

-ครูที่ปรึกษาโครงการ

 

– นักเรียนและบุคลากรทุกคน

 

– นักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงการ

ก.ย.54

 

– ครูที่ปรึกษาส่งแบบบันทึกการส่งขยะ

รีไซเคิลครั้งที่ 1 เพื่อใช้ในการประเมิน

การผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

– กิจกรรมอาสาสมัครตรวจความสะอาดประจำวัน

– ครูที่ปรึกษา

ทุกระดับชั้น

– คณะกรรม

การนักเรียน

ต.ค.54 – กิจกรรม Big Cleaning Day ในคาบกิจกรรมวันพุธ อย่างน้อย 1 ครั้ง

– กิจกรรม ธนาคารขยะเคลื่อนที่

ครั้งที่ 2

– กิจกรรมอาสาสมัครตรวจความสะอาดประจำวัน

– ปิดภาคเรียนที่ 1/2554

– นักเรียนและบุคลากรทุกคน

– นักเรียน

แกนนำ

– คณะกรรม

การนักเรียน

 

 

เดือน/ ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
พ.ย.54 – กิจกรรม Big Cleaning Day ในคาบกิจกรรมวันพุธ อย่างน้อย 1 ครั้ง

– รณรงค์การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

– กิจกรรมอาสาสมัครตรวจความสะอาดประจำวัน

– กิจกรรมประกวด zero waste zone

– นักเรียนและบุคลากรทุกคน

– กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

– คณะกรรม

การนักเรียน

– นักเรียนทุกระดับชั้น

ธ.ค.54 ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมผู้พิชิตจิตสาธารณะ(สมาชิกที่มียอดฝากสูงสุด)

ครั้งที่ 3

– กิจกรรมประดิษฐ์บัตรอวยพร ประกวดบอร์ดวันแม่แห่งชาติโดยใช้วัสดุเหลือใช้

– กิจกรรม 5 ส เพื่อพ่อหลวง

– กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

– กิจกรรมอาสาสมัครตรวจความสะอาดประจำวัน

– กิจกรรมกีฬาสีรีไซเคิล

– ครูที่ปรึกษาโครงการ

 

– นักเรียนทุกระดับชั้น

– นักเรียนและบุคลากรทุกคน

– นักเรียนและ

ครูที่ปรึกษาโครงการ

– คณะกรรมการนักเรียน

– คณะสีต่างๆ

ม.ค.55 – มอบทุนการศึกษาและ เกียรติบัตรนักเรียนที่ช่วยเหลืองานธนาคารขยะรีไซเคิล

– ประเมินผลโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลครั้งที่ 2

– กิจกรรมอาสาสมัครตรวจความสะอาดประจำวัน

– นักเรียน

และครูที่ปรึกษาโครงการ

-คณะกรรม

การนักเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: